Kongres młodych karnistów

Czy polski Kodeks Karny spełnia swoją rolę, czy potrzebne są zmiany? Zastanawiali się na tym uczestnicy I Świętokrzyskiego Kongresu Młodych Karnistów ,,Kodeks karny 20 lat po wejściu w życie - praktyczne i teoretyczne aspekty jego funkcjonowania z perspektywy młodych naukowców".

- Państwo jesteście przyszłością nauki, naszej uczelni i wydziału i od waszej znajomości prawa zależy przyszłość wielu dziedzin życia. Dzięki takim konferencjom możecie podzielić się swoją wiedzą i refleksjami – mówił dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK oraz opiekun Studenckiego Koła Naukowego Nauk Penalnych i Penitencjarystyki.

Studenci tego koła pod okiem Patryka Zielińskiego byli organizatorami ciekawej konferencji. Miała ona na celu dokonanie analizy skuteczności funkcjonowania polskiego Kodeksu Karnego z 1997roku. Okazją był jubileusz 20 lat od wejścia w życie tegoż aktu prawnego(1 września 1998r.).

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego spotkali się przedstawiciele studenckiego środowiska naukowego z kilku ośrodków akademickich. Wystąpienia poszczególnych prelegentów odnoszą się do różnych zagadnień związanych z obecnie obowiązującą ustawą karną, między innymi analizą skuteczności funkcjonujących w jego ramach instytucji i podstawowych założeń ich działania. Podczas kongresu pojawiały się głosy młodych prawników odnośnie ewentualnej reformy Kodeksu Karnego, która jest przedmiotem ciągłej dyskusji prawno-społeczno-politycznej.

W spotkaniu uczestniczyło 30 prelegentów z ośrodków naukowych z całego kraju, zarówno studentów jak i doktorantów. Podczas otwarcia pojawili się przedstawiciele zakładu karnego w Kielcach, prokuratury okręgowej w Kielcach. Kongres podzielony był na panel ekspercki, doktorancki i studencki.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube

Radio Fraszka