Patryk Celebański nowym przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK

Patryk Celebański jest nowym przewodniczącym Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJK. Opowiada o swoich planach i pasjach.

Patryk studiuje na drugim roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej o specjalności dyrygowanie i prowadzenie zespołów. Z samorządem studenckim jest związany od kilku lat, w ostatnim czasie był Rzecznikiem Praw Studenta. – Funkcjonowanie uczelni nie jest mi obce. Wiem czym zajmują się poszczególne działy i osoby, do kogo udać się w konkretnej sprawie – mówi. Jego ostatnie funkcja - Rzecznika Praw Studenta funkcjonuje od niedawna. Patryk jako pierwszy ją pełnił. – Pojawiło się trochę zapytań, głównie związanych z opłatami, wpisami warunkowymi, przedłużaniem sesji. Typowo studenckie, codzienne sprawy – mówi Patryk Celebański.

Jako przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Patryk Celebański zamierza kontynuować pracę poprzedników. Ma też swoje pomysły. – Jest plan stworzenia Świętokrzyskiej Republiki Studentów, wspólnie z samorządem Politechniki Świętokrzyskiej i uczelniami niepublicznymi. Nasza współpraca nie będzie ograniczać się tylko do juwenaliów, ale chcę żeby miała szerszy wymiar. Chcemy np. promować studenckie koła naukowe, współpracować z liceami i technikami. Kluczowa tu będzie współpraca z urzędem miasta, urzędem wojewódzkim i marszałkowskim – mówi Patryk Celebański.

Szczególnie ważna jest współpraca z liceami. – Chcemy swoim przykładem pokazać, że warto studiować w Kielcach i zachęcić do tego młodzież. Będziemy ją zapraszać na nasze konferencje naukowe, szkolenia, panele dyskusyjne – mówi Patryk Celebański. Ważna będzie w tym kontekście współpraca z Młodzieżową Rada Miasta, która od niedawna funkcjonuje przy Radzie Miasta w Kielcach.

Początki studenckich działań miały miejsce już w tym roku, kiedy to podczas juwenaliów zorganizowano wspólną imprezę na kieleckim rynku. Impreza nie do końca była udana, gdyż storpedowała ją potężna, majowa ulewa.

Pasją Patryka jest muzyka. Od dziesięciu lat gra na gitarze klasycznej. Gry uczył się Młodzieżowym Domu Kultury w Kielcach. – Obowiązki na uczelni sprawiły, że trochę mniej gram, ale jak trzeba zagrać na ślubie lub na imprezie studenckiej, to chętnie wracam do swojej pasji – mówi.

Na stanowisku przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego Patryk Celebański zastąpił Katarzynę Ostrowską, która została przewodniczącą samorządu doktorantów.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2018-12-11 13:23