Prace zakończone

Oszczędny, estetyczny i przyjazny środowisku – dzięki termomodernizacji budynek Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK przy ulicy Krakowskiej 11 zyskał nowy blask.

Oszczędny, estetyczny i przyjazny środowisku – dzięki termomodernizacji budynek Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego UJK przy ulicy Krakowskiej 11 zyskał nowy blask.

Czterokondygnacyjny budynek – skrzydło „B” i trzykondygnacyjny budynek – skrzydło „A”, jest siedzibą Instytutu Edukacji Szkolnej oraz Instytutu Pedagogiki i Psychologii. Dzięki środkom unijnym wykonano szereg prac, które przyczynią się do: zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną, zmniejszenia ilości spalanego paliwa, spadku kosztów utrzymania obiektu, jeśli chodzi o ogrzewanie i zużycie energii elektrycznej, redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zwiększenia komfortu użytkowników obiektu i poprawy estetyki.

Projekt objął prace związane z remontem elewacji, na której widoczne były odparzenia tynku i zawilgocenia. Ściany zewnętrzne zostały więc ocieplone warstwą styropianu na powierzchni 3 195,79 m2. Tym pracom towarzyszył remont cokołu i opaski, a także odtworzenie detali architektonicznych. Ściany fundamentowe zewnętrzne w gruncie zostały ocieplone na powierzchni 205,25 m2 warstwą styroduru.

 

Budynek przed remontem i po termomodernizacji

Ze względu na wysoki współczynnik przenikania ciepła i nieszczelności, stolarka okienna wymagała wymiany na plastikową. Zamontowano 388 nowych okien o łącznej powierzchni 697, 24 m2.

Drzwi zewnętrzne zostały wymienione na aluminiowe. Zamontowano 10 sztuk drzwi o łącznej powierzchni 50,25 m2.

W ramach wymiany instalacji centralnego ogrzewania, grzejniki zostały wymienione na stalowe, płytowe, a zawory grzejnikowe wyposażono w głowice termostatyczne. Zamontowano 239 grzejników i zaworów.

Projekt objął też wymianę 667 punktów świetlnych, wymianę tablic elektrycznych, zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej wraz z wykonaniem niezbędnych robót towarzyszących.