Co Polska może dać Europie?

Racja stanu Polski w Europie to temat konferencji naukowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Biorą w niej udział naukowcy z całego kraju.

To cykliczna konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, które wybrało Kielce na miejsce spotkań. Poinformował o tym prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, prezes PTSE.

- Celem konferencji jest analiza wymiaru politycznego, prawnego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego racji stanu Polski w Europie – mówił podczas otwarcia dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK, prezes kieleckiego oddziału PTSE. Taka analiza jest szczególnie ważna w kontekście sytuacji z którymi musi się zmierzyć Unia Europejska. To między innymi napływ uchodźców, Brexit oraz pretensje kilku krajów, w tym Polski, do prowadzenia własnej polityki. Był to temat dyskusji politycznej do której zaproszeni zostali politycy wszystkich opcji politycznych.

W konferencji biorą udział przedstawiciele kilku ośrodków akademickich oraz instytucji związanych z kontaktami zagranicznymi, w tym dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i dr. hab. Krzysztof Szczerski, prof. UJ, sekretarz stanu – szef Gabinetu Prezydenta RP.

Gości przywitał prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Nawiązując do tematu konferencji przypomniał zbliżającą się 20. rocznicę utworzenia województwa świętokrzyskiego. – Historia powstania naszego województwa pokazuje, że nie jest dobrą receptą przyjmowanie rozwiązań proponowanych w administracji rządowej czy Unii Europejskiej. (..)Przynależność do Wspólnoty Europejskiej nie tylko oznacza profity, które są związane między innymi z wykorzystaniem środków unijnych, ale przynależność oznacza też konieczność dania czegoś od siebie – mówił prof. Jacek Semaniak.