NAWA promuje swoje projekty

Zofia Sawicka, zastępca dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej gościła na naszej uczelni. Podczas spotkania na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym UJK pracownicy Agencji przedstawiali przedstawicielom kieleckiego środowiska akademickiego konkretne rozwiązania dedykowane wymianie międzynarodowej.

Do przyjazdu do Polski mają zachęcać studentów i pracowników uczelni takie projekty jak „Nowoczesna promocja zagraniczna”, czy program „Welcome to Poland”. – Polskie uczelnie dzięki tym programom mogą starać się o środki finansowe na organizowanie szkół języka polskiego, czy utworzenie biura współpracującego z zagranicą – mówi Zofia Sawicka.

- Liczę, że będzie to bardzo efektywne wsparcie, które swoją karierę akademicką chcą budować poza granicami kraju. To nie jest łatwa sytuacja, gdyż wymaga złożenia odpowiedniej aplikacji, odpowiedniej wiedzy, a także generuje koszty. To dlatego potrzebna jest Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, która pomaga w realizacji wymiany – podkreśla prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Taka pomoc oferowana jest między innym Polakom, którzy pracują na zagranicznych uczelniach. Program „Polskie Powroty” pozwala na finansowanie wynagrodzeń naukowców i grup projektowych na europejskim poziomie. W zamian naukowcy mają stworzyć własną  Grupę Projektową i aplikować o granty do polskich i zagranicznych instytucji finansujących badania. Taki projekt może trwać maksymalnie cztery lata i może liczyć na dofinansowanie do kwoty 2,175 mln zł. W Kielcach przedstawiła go Magdalena Kachnowicz

Kolejnym ciekawym rozwiązaniem dla naukowców jest program im. Bekkera, w ramach którego naukowiec może aplikować o średniookresowe wyjazdy do dowolnie wybranej przez siebie jednostki naukowej zlokalizowanej na całym świecie. Nowością wśród oferty NAWY jest program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i naukowców.

Łukasz Sybicki opowiedział o programach dla instytucji takich jak Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej PROM i Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, które mają na celu wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej, wdrożeniowej i dydaktycznej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich.

Przedstawiciel agencji, Malwina Górecka opowiedziała o sposobach promowania polskiego szkolnictwa wyższego za granicą poprzez takie rozwiązania jak targi międzynarodowe, szkolenia, a także platformę internetową dla studentów Ready, Study, Go! Poland. Z kolei Joanna Nyga przedstawiła procedury uznawania wykształcenia i uwierzytelniania dokumentów, jakie stosuje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Agnieszka Bygar, Piotr Burda