"Miasta nie-realne" w Bibliotece UJK

W Bibliotece Uniwersyteckiej UJK można będzie oglądać prace Ewy Ceborskiej - autorki wielu kopii malarstwa dawnego, która w 2010 roku obrała własną drogę artystyczną, zajmując się malarstwem figuratywnym.

Wernisaż wystawy "Miasta nie-realne" odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 17.00 w Galerii Uniwersyteckiej, ul. Świętokrzyska 21e.

Termin wystawy: 18 kwietnia - 23 czerwca 2018.

Ewa Ceborska - urodzona w 1975 roku w Kielcach, ukończyła kieleckie Liceum Sztuk Plastycznych ze specjalizacji Tkanina artystyczna. W 2002 roku obroniła pracę magisterską na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Konserwacja i Restauracja Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Po skończeniu studiów wyjechała do Włoch, gdzie brała udział w pracach konserwatorskich, m.in. dla muzeów w Wenecji, Treviso i Vicenzy. Ostatnie prace inspirowane są scenami z życia codziennego miast podpatrzonymi przez Artystkę. Jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych, m. in. w Polsce, Włoszech, Belgii, Niemczech i USA. 

 


Projekty ze środków budżetu państwa
lub Państwowego Funduszu Celowego

Dowiedz się więcej