Dziś umowa, za miesiąc wymiana

Zakończyła się wizyta gości z Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Kociubińskiego w Winnicy na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Na zakończenie rektorzy obydwu uczelni zawarli umowę.

Przez cztery dni goście z Ukrainy poznawali naszą uczelnię, ofertę naukową Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i polski system szkolnictwa wyższego. Podsumowaniem wizyty było podpisanie rocznej umowy. – Nasza współpraca przyjmie konkretny wymiar. W lutym dojdzie do wymiany studenckiej. Wiosną zamierzam wybrać się na Ukrainę z nadzieją, że będą już widoczne pierwsze efekty dzisiejszej umowy – mówił prof. dr hab. Jacek Semaniak, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Oprócz wymiany studenckiej, ma dojść do wymiany kadry naukowej.

Rektor winnickiego uniwersytetu Natalia Lazarenko zapewniła, że jej uczelnia wypełni warunki umowy, a kilkudniowy staż w Kielcach pozwoli ukraińskim nauczycielom dobrze się przygotować do pracy. Uczestnicy stażu otrzymali stosowne zaświadczenie.