„Świętokrzyski Racjonalizator” dla UJK

Naukowcy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK zostali laureatami konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”. Nagrody zostały wręczone podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości, która odbyła się w środę, 20 grudnia.

Naukowcy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach laureatami konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”.

Celem konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”, organizowanego przez marszałka Województwa  Świętokrzyskiego, jest pobudzanie i wspieranie działalności innowacyjnej, promowanie nowatorskich i twórczych działań oraz inicjatyw innowacyjnych podnoszących poziom konkurencyjności regionu. Przedmiotem konkursu są wynalazki potwierdzone uzyskaniem  patentu lub zgłoszenia patentowe, których autorami są osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i uczelnie prowadzące działalność na terenie  naszego województwa.

W skład kapituły konkursu wchodzą przedstawiciele Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Politechniki Świętokrzyskiej, Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Urzędu Patentowego RP oraz rzecznik patentowy. Kryteria oceny zgłoszonych wniosków uwzględniają m.in. możliwość komercjalizacji wynalazku oraz  pozytywny wpływ na środowisko i rozwój gospodarki.

Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 15 patentów oraz 18 zgłoszeń patentowych. Wśród laureatów znajdują się naukowcy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego naszego Uniwersytetu. Jedną z trzech głównych nagród otrzymała dr Anna Adach za patent pod nazwą: „Sposób wytwarzania krystalicznego związku koordynacyjnego [diizotiocyjano (bis(3,5 – dimetylopirazol-1-ylometylo)amina)kobalt(II)”]. Wyróżnienie w kategorii zgłoszenie patentowe przyznano zespołowi w składzie: prof. Piotr Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik, Paweł Rogala, prof. Dariusz Banaś, dr Aldona Kubala – Kukuś, Ilona Stabrawa za wynalazek: „Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego do usuwania jonów rtęci Hg2+ z fazy wodnej”.  

Nagrody wręczone zostały podczas Świętokrzyskiej Gali Jakości w dniu 20 grudnia br.  Serdecznie gratulujemy naszym laureatom!

dr hab. Barbara Zbroińska prof. UJK, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów

Ostatnia aktualizacja: Izabela Rzepecka, 2018-01-04 09:04