Konkurs poetycki Jan Kochanowski

„Nie porzucaj nadziei, kiedy życie będzie niepewne i trudne,

Myśl swą nakieruj ku temu, co może być cudne!

Poszukaj u renesansu mistrza, poety z Czarnolasu -Jana.

On cię natchnie, że trzeba żyć radośnie i pod wieczór i z rana”.

/Nawiązanie do Pieśni IX Jana Kochanowskiego/

 

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach i Uniwersytet Otwarty UJK, którego jednostką jest UDJK – z okazji Jubileuszu 50-lecia Uczelni, której patronuje wybitny polski poeta – zapraszają do uczestnictwa w konkursie poetyckim o nagrodę JM Rektora UJK prof. dra hab. Jacka Semaniaka: Pieśni i fraszki - słowne igraszki. Wierszowane potyczki z Janem Kochanowskim.

 Przedmiotem konkursu jest przygotowanie współczesnego wiersza (parafrazy wybranego utworu poetyckiego Jana Kochanowskiego), który nawiązuje do słów poety: Przeto chciejmy wziąć przed się myśli godne siebie, Myśli ważne na ziemi, myśli ważne w niebie (Pieśń 19, Księgi Wtóre).

 W konkursie mogą uczestniczyć: 1. dzieci (7-12 lat); 2. młodzież (13-18); 3. dorośli (powyżej 18 roku życia).

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: uniwersytet.otwarty@ujk.edu.pl do dnia 10.06.2020 oryginalnego, nigdzie niepublikowanego utworu poetyckiego, spełniającego wskazane wyżej wymogi. Do e-maila ze zgłoszeniem należy dołączyć plik PDF z tekstem utworu oraz skan formularza zgłoszeniowego z podpisem Uczestnika, w przypadku osób niepełnoletnich – także z podpisem opiekuna.

 


 
Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka