Działalność gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw

grupa pracowników firmy na spotkaniu Studia podyplomowe Działalność gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw przygotowują do zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem oraz promują zachowania przedsiębiorcze, a także dostarczają wiedzy biznesowej niezbędnej do złożenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju, dostarczają niezbędnych informacji o otoczeniu ekonomicznym, w którym działa przedsiębiorstwo.

Studia podyplomowe Działalność gospodarcza małych i średnich przedsiębiorstw skierowane są do osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Przedmiot i liczba godzin zajęć
 • Formy opodatkowania działalności gospodarczej 12
 • Podatek VAT – dokumentacja 10
 • Podstawy rachunkowości 20
 • Podstawy przedsiębiorczości 12
 • Podstawy prawa przedsiębiorców i prawa pracy 10
 • Ubezpieczenia społeczne 8
 • Biznesplan 10
 • Regulacja działalności gospodarczej na jednolitym rynku europejskim 8
 • Podstawy ekonomii 12
 • Negocjacje w biznesie 8
 • Formy i ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej 8
 • Rachunek kosztów 18
 • Źródła finansowania działalności gospodarczej 8
 • Analiza finansowa oraz zarządzanie kapitałem obrotowym 18
 • Metody oceny przedsięwzięć inwestycyjnych 10
 • Rachunkowość zarządcza 20
 • Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie 12

Terminy
 • Studia zostaną uruchomione w roku akademickim 2023/2024
 • Zajęcia rozpoczną się w październiku 2023 r.
 • Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu 2023 r.
Dokumenty wymagane podczas rekrutacji
 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - formularz osobowy (wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji),
 • kserokopia dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia wraz z oryginałem do wglądu, celem poświadczenia za zgodność przez UJK,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.

Zajęcia odbywają się w formie zjazdów, dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest osiągnięcie przez uczestnika studiów podyplomowych wszystkich efektów uczenia się założonych w programie studiów. Uczestnik studiów podyplomowych jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów podyplomowych, uzyskania 30 punktów ECTS.

Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł.
Opłata za całość studiów wynosi 2.500 zł.

Płatne w dwóch równych ratach:
I rata – płatna do 15 października 2023 r.,
II rata – płatna do 15 marca 2024 r.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Organizator studiów

Wydział Prawa i Nauk Społecznych Katedra Ekonomii i Finansów
Kierownik studiów podyplomowych dr Dorota Słowik
e-mail: dorota.slowik@ujk.edu.pl

Obsługa administracyjna studiów

mgr Julita Siejak
e-mail: julita.siejak@ujk.edu.pl
adres do korespondencji: ul. Uniwersytecka 15, 25-406 Kielce

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka