Uchwały URSD

 • 2019
 • Uchwała nr 1/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zasad dofinansowania na działalność naukową doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 2/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. szkół doktorskich
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 3/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19.02.2019 r. w sprawie wyboru pełnomocnika ds. szkół doktorskich
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 4/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 13.06.2019 r. w sprawie wyboru przedstawicieli doktorantów do komisji rekrutacyjnych do szkoły doktorskiej w poszczególnych dyscyplinach
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 5/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22.08.2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli doktorantów do Komisji Stypendialnych oraz Odwoławczych Komisji Stypendialnych
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 6/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 02.09.2019 r. w zmiany przedstawiciela doktorantów do komisji rekrutacyjnej do szkoły doktorskiej w dyscyplinie historia
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 7/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 01.10.2019 r. w powołania przedstawiciela doktorantów do Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 8/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17.10.2019 r. w sprawie załatwiania spraw wymagających oficjalnego stanowiska Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 9/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 17.10.2019 r. w sprawie powołania przedstawicieli doktorantów do Wydziałowych Komisji Stypendialnych w roku akademickim 2019/2020
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 10/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawicieli doktorantów studiów doktoranckich i szkoły doktorskiej do Komisji Dyscyplinarnych i Odwoławczych Komisji Dyscyplinarnych
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 11/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawicieli doktorantów do Okręgowych Komisji Wyborczych
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 12/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawicieli doktorantów do Komisji ds. Jakości Kształcenia w Szkole Doktorskiej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 13/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20.11.2019 r. powołania przedstawiciela doktorantów do Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 14/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Doktoranckiej Uczelnianej Komisji Wyborczej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 15/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie utworzenia Komisji Projektowej
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 16/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji Projektowej Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów
  Uchwała - pobierz (pdf)
 • Uchwała nr 17/2019 Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 5.12.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
  Uchwała - pobierz (pdf)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka