INSTRUKCJA PROCEDOWANIA ZAWARCIA UMOWY Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM

OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO PODPISANIA UMOWY O WSPÓŁPRACY ZE STRONY UJK JEST REKTOR.

W UJK obowiązuje procedura zawierania umów o współpracy międzynarodowej:

  1. Wniosek o zawarcie umowy (podpisany przez właściwego dziekana) należy złożyć w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą (pok. 61).
  2. Wniosek rozpatruje Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  3. Po akceptacji wniosku przez Prorektora, o czym w/w Dział informuje jego autora/autorkę, w tym samym Dziale należy złożyć projekt umowy (najlepiej drogą elektroniczną), który przekazywany jest do konsultacji z radcami prawnymi.
  4. Po akceptacji projektu umowy przez radcę prawnego, wniosek przekazywany jest przez Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą do podpisu Rektora.

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą udziela wsparcia na każdym etapie procedowania umowy. 

 

Dokumenty do pobrania:

  • UMOWA O WSPÓŁPRACY PL (wzór) pobierz
  • UMOWA O WSPÓŁPRACY EN (wzór) pobierz
  • UMOWA O WSPÓŁPRACY ESP (wzór) pobierz
  • UMOWA O WSPÓŁPRACY FR (wzór) pobierz
  • UMOWA O WSPÓŁPRACY RU (wzór) pobierz
  • WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICZNĄ JEDNOSTKĄ NAUKOWĄ pobierz

 


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka