Kontakt
Biuro Współpracy z Zagranicą i Międzynarodowych Programów Badawczych

mgr Agnieszka Bygar - Specjalista ds. programów badawczych
tel. 48 41 349 73 39
e-mail: 
agnieszka.bygar@ujk.edu.pl
Obsługa w ramach:
- promocji, doradztwa, finansowania i rozliczania projektów badawczych z Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020.
- promocji i doradztwa w zakresie innych programów dla projektów badawczych
(krajowych i międzynarodowych), w tym finansowanych przez NCN oraz MNiSW.

 

mgr Agnieszka Tomaszewska - Starszy specjalista
tel. 48 41 349 72 32
e-mail: 
agnieszka.tomaszewska@ujk.edu.pl
Obsługa wyjazdów zagranicznych w celach naukowo-badawczych (konferencje, sympozja, staże i inne związane z realizacją projektów badawczych oraz współpracy naukowej z zagranicą. Zakup biletów lotniczych, przygotowywanie dokumentów i rozliczeń finansowych związanych z zagranicznymi wyjazdami pracowników oraz przyjazdami cudzoziemców.


Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka