Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że z dniem 28 lutego br. wygasa umowa z Nationale Nederlanden, dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia grupowego pracowników naszego Uniwersytetu.

W związku z powyższym, dla zapewnienia kontynuacji dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej pracowników, uczelnia podpisała wniosek o zawarcie polisy z towarzystwem ubezpieczeniowym WARTA od 1 marca 2019 r., na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Wysokość miesięcznej składki wynosi 46,00 zł lub 57,00 zł za osobę w zależności od wybranej opcji.

Pracownicy, którzy wyrażają wolę objęcia takim ubezpieczeniem, proszeni są o wypełnienie stosownej deklaracji, której druk dostępny jest w załączeniu wraz z innymi informacjami, dotyczącymi oferty i warunków ubezpieczenia.

Wypełniony dokument należy złożyć w wersji papierowej do Działu Płac do dnia 15 marca 2019 r.

Pracownicy przystępujący do ubezpieczenia grupowego zobowiązani są również do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń - w załączeniu.

 

Kanclerz

dr Aleksandra Pisarska

 

W załączeniu:

  1. Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia dla pracowników
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na potrącanie składek z wynagrodzeń
  3. Ogólne warunki ubezpieczenia
  4. Oferta ubezpieczyciela dla UJK
  5. Wzór wypełnienia deklaracji dla pracownika
  6. Wzór wypełnienia deklaracji dla małżonka pracownika, partnera lub dorosłego dziecka

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka